Audyt Podatki Rachukowość Finanse
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Finanse - Pakiet SEL:

Dekoniunktura w gospodarce światowej nie pozostaje bez wpływu na polskie firmy. Czas ten dla jednych będzie czasem stabilizacji, który zechcą wykorzystać na usprawnienie procesów i dostosowanie ich do rozmiarów prowadzonej działalności w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, przygotowując się jednocześnie do kolejnego skoku w rozwoju. Dla innych może być czasem walki z kosztami czy też walki o przetrwanie. Będą również takie firmy, dla których będzie to czas nowych możliwości. Wszyscy natomiast, kierując się ogólną tendencją, będą bacznie przyglądać się swoim kosztom, procesom, potrzebom i możliwościom. Wszyscy z pewnością chcieliby przetrwać sztorm, znów poczuć wiatr wiejący w plecy i zobaczyć jaśniejące słońcem niebo po burzy.

Każdy z przypadków jest inny i każdy wymaga indywidualnego podejścia. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam przedstawić skuteczne propozycje działań odpowiednie dla sytuacji w jakiej znajduje się w danej chwili Państwa Firma. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom  proponujemy podjęcie współpracy w realizacji pakietu SEL (Stabilization, Effektivness, Liqudity). W zależności od potrzeb i oczekiwań jak i efektów celem naszych działań może być:

  • poprawa efektywności organizacji poprzez optymalizację struktur i procesów, wykorzystania zasobów połączona z weryfikacją strategii, (Stabilizacja – dla firm mających pozytywne wyniki i posiadających płynność)
  • przywrócenie bezpieczeństwa finansowego poprzez redukcję kosztów, optymalizację portfela produktów, reorganizację struktur i procesów oraz zwiększenie efektywności  zarządzania środkami finansowymi, (Efektywność – dla firm o pogarszających się wynikach finansowych)
  • przywrócenie płynności finansowej przy wykorzystaniu wyżej wymienionych środków poszerzone dodatkowo o negocjacje z dostawcami kapitału, deinwestycje aktywów czy restrukturyzację zatrudnienia (Płynność – dla firm zagrożonych utratą płynności)

Współpracę zawsze rozpoczynamy od zdefiniowania konkretnych celów i oczekiwań Klienta. Projekt składa się z następujących etapów:

  • ETAP I – ANALIZA -  obejmująca m.in. finanse, otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz kluczowe procesy i obszary organizacji, analiza w zależności o potrzeb może zostać w pewnych obszarach pogłębiona w porozumieniu z klientem,
  • ETAP II – DIAGNOZA - określenie kluczowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wstępne oszacowanie potencjału korzyści (koszty, czas, istotne zasoby, ryzyko).
  • ETAP III – PRZYGOTOWANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ – obejmuje propozycje zmian zmierzających do usprawnienia działalności i poprawy efektywności czy płynności oraz przygotowanie harmonogramu działań jak również ocenę kosztów i korzyści jego realizacji zarówno w wymiarze finansowym jak i niefinansowym.  Po tym etapie Klient otrzymuje operacyjny plan działania, który odpowiednio zrealizowany dostarczy spodziewanych korzyści  finansowych.
  • ETAP IV – REALIZACJA w każdym przypadku, jesteśmy gotowi wspierać Klienta we wdrażaniu przygotowanego planu działania, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo jego skutecznego wdrożenia. Realizacja może być przeprowadzana zarówno samodzielnie jak i przy naszym wsparciu czy też konsultacjach,

Każdy etap jest podsumowywany wspólnie z Klientem po czym, mając pełną swobodę, podejmuje on decyzje odnośnie dalszej współpracy i realizacji kolejnych etapów programu.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie opisanej usługi:

KONTAKT

 

PRZETRWAĆ KRYZYS!!!
To z pewnością zdanie do zrealizowania dla wielu przedsiębiorstw. Chcąc wesprzeć Państwa w jego realizacji przygotowaliśmy specjalny pakiet usług...

ZEWNĘTRZNY Dyrektor FINANSOWY???
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców potrzebujących wsparcia ze strony kompetentnego dyrektora finansowego...

O MNIE
Kilka słów o ....